Skip to main content Skip to footer

Korpsaspirant [Slagverk]

frå 3. klasse.
Vi har aspirantopplæring for dei fleste korpsa i kommunen.
Undervisning i grupper, i den krinsen der dei bur om det er mange nok.
Velg i underkategori kva korps du tilhøyrer.

Slagverk er en stor "familie" av mange spennende instrument, både trommer/trommesett, men også melodiske instrument, som f.eks. xylofon og vibrafon. Vi har desverre ikkje tilbod til melodisk slagverk.

Grunna kapasitetsproblem og mangel på nok lærarkapasitet, er dette desverre eit av våre "stebarn" og ventelista er lang.
Men vi gir tilbod til dei som skal inn i skulekorpsa
 
Det er eit krav at alle som får slagverkopplæring  har eige trommesett til å øve daglig på.
Vi anbefaler et trommesett med
stortromme,
hihat,
skarptromme,
2 cymbaler
3 tomtoms.
Vi anbefalar at du har eit akustisk trommesett, men dersom det er behov for at du ikke forstyrrer familie eller naboer, er det mange brukbare digitale trommesett også.