Skip to main content Skip to footer

Minimix

Minimix er eit oppstartsprogram for dei yngste i kulturskulen, frå 4-6 år. Her får elevane prøve både song og rytmeinstrument, dans, leik og teater.
Dette tilbodet er meint som ein introduksjon til kulturskulen, der eleven kan finne ut kva han/ho likar, og kan søkje seg vidare på.

Undervisningstimane (1 gong i veka) er vanlegvis på 30 min, og kostar kr. 2550,- pr år (Normalpris er kr. 3830,-)

Lærarar: Rikke Urke Remøy