Skip to main content Skip to footer

Korpsaspirant [Saxofon]

frå 3. klasse.
Vi har aspirantopplæring for dei fleste korpsa i kommunen.
Undervisning i grupper, i den krinsen der dei bur om det er mange nok.
Saxofonen finst i fleire storleikar, det mest vanlege er altsax, og tenorsax som er litt større.
Velg i underkategori kva korps du tilhøyrer.
Lærar: Håvard Voldnes