Skip to main content Skip to footer

Korpsaspirant [Messing]

frå 3. klasse.
Vi har aspirantopplæring for dei fleste korpsa i kommunen.
Undervisning i grupper, i den krinsen der dei bur om det er mange nok.
Det vanlegaste er at ein tek til med kornett i starten, og seinare kanskje går over til større instrument,
althorn, waldhorn, baryton/euphonium, trombone eller tuba.
Velg i underkategori kva korps du tilhøyrer. Og skriv i kommentarfeltet kva instrument du vil spele.
Lærarar: Tone G. Larssen