Skip to main content Skip to footer

Gitar [Bassgitar]

Bassgitar er instrumentet som tilfører musikken dei djupe tonane.
Her får elevane lære grunnleggande speling på bassgitar og undervisningsopplegget vert tilpassa den enkelte elev.

Anbefalt alder for oppstart: frå 4.klasse.

Lærar: Knut Vegar Prytz