Skip to main content Skip to footer

Søk om plass i Herøy kulturskule

Dersom det er ledig kapasitet, kan vi ta inn elevar gjennom heile året

  • Legg inn ein søknad om plass i kulturskulen
  • Trykk på linken oppe til høgre på sida her, eller leit opp faget under "Våre tilbod"
  • Enkelte familiar kan ha behov for å søke om redusert elevbetaling gjennom Fritidskortet