Skip to the content
Songleik
 

Minidans/Songleik

4-6 år. Tidsperiodar på 8 veker.
 
Dette er meir leikprega grupper, der ein prøvar å "leike" inn dei grunnleggjande element i dans/rørsle, 8 første vekene.
Dei neste 8 vekene i haustsemesteret; dans/rørsle saman med song (songleikar). So 8 nye veker med fokus på Drama-Teater.
Dei siste 8 vekene av skuleåret kan vere ein kombinasjon av alle 3 tema; Minidans/Songleik/Drama-Teater.
Undervisningstimane - 1 gong i veka, er vanlegvis på 30 min.
Lærarar: 
 

Påmeld