Skip to main content Skip to footer

Musikkteknologi

I dette faget vil elevane få ei praktisk innføring i bruk av appen GarageBand på iPad, og målet er at elevane skal få oppleve mestring og glede ved å bruke nettbrett på ein kreativ måte til å arrangere/komponere eigen musikk.

 tillegg vil dei få auka kunnskap om mellom anna rytmikk, musikalske sjangrar og musikkuttrykk.
 
Ved at elevane får teste ut alle instrumenta virtuelt i GarageBand, har dette faget har vist seg å være ein døråpnar for fleire som har gått vidare til andre instrument i kulturskulen.

 Krav til alder og forkunnskaper:
- Må vere over 9 år og ha grunnleggande kunnskap i bruk av nettbrett/mobiltelefon/datamaskin. Treng ikkje å kunne spele noko musikkinstrument.

 Kulturskulen sørgar for at elevane får låne iPad i undervisninga (Kan ikkje lånast med heim)Dei som har eigen iPad med ferdig installert GarageBand kan ta med den.

 Lærar: Knut Vegar Prytz