Skip to the content
Visuellekunstfag4
 

Visuelle kunstfag

frå 4. klasse.
Elevane får lære ulike teknikkar med teikning, måling, og tredimensjonale ting.
I staden for 45 min. pr. veke, blir timane slegne saman til lengre økter og ferre veker.
Det blir sendt ut ein plan med datoar for kvart semester.
NB. Her kjem det til ei materialavgift på kr. 225.- pr semester.
Lærar: Marita Therese Voldnes

Påmeld