Skip to the content
Pianomatte
 

Alternativt musikktilbod

Gjennom mange år har vi hatt tilbod for elevar med fysisk eller psykisk hemming.
Det vi kallar "alternativt tilbod" kan vere alt muleg, vi vil prøve å finne noko som kan engasjere eleven og som han vi trivast med.
At ein skiftar fag/instrument undervegs kan godt hende. Her må vi prøve og feile. Eleven har einetimar.
Det kan også kome på tale med gruppe/band, dersom det er interesse frå fleire.
 

Påmeld